Annonce

Annonce

Konflikter med børn


21. september 2023


Alle forældre oplever at have konflikter med deres b​ørn, konflikter kan ikke undgås, men det gør det ikke lettere at være i. Konflikter føles for de fleste forældre (og børn) rigtigt hårdt. De fleste af os vil jo bare, at vi bare kan hygge os sammen, have det rart sammen, og hvorfor skal vi så diskutere, hvorfor yde modstand, virke som modstandere...Det kan være godt at huske på, at konflikter i hverdagen kan være en kilde til læring og udvikling - og at konflikter også kan give en dybere forbindelse mellem forældre og børn, og det handler min artikel om i dag.Forskning og teorier inden for udviklingspsykologi og pædagogik viser, at visse konflikter mellem forældre og børn er nødvendige - og det er der især 5 gode grunde til:1) Udvikling af autonomi og selvstændighedKonflikter opstår ofte, når det lille barn begynder at udforske egen vilje og gerne vil udføre forskellige opgaver selv. Det er en helt naturlig del af at blive et selvstændigt menneske at finde ud af, hvem man er, og hvad man står for.Ved at udfordre din autoritet, i forsøget på at gøre ting på sin egen måde - og når du samtldig guider dit barn - så lærer dit barn gradvist at træffe egne beslutninger og at kunne tage ansvar for sine egne handlinger. 2) Grænsesætning og læring af reglerKonflikter opstår ofte, når forældre sætter grænser og f.eks. siger nej til barnet. Når dette gøres på en måde, hvor barnets behov anerkendes, og barnet samtidig får en forklaring om, hvorfor ting skal være på en bestemt måde, så lærer barnet f.eks. om sociale regler, hvad der er acceptabel adfærd, og hvordan man kan samarbejde med andre.Konflikter kan på den måde være med til at lære barnet, hvordan man respekterer andres behov og ønsker.3) Følelsesmæssig udviklingKonflikter kan give barnet mulighed for at lære om og også kunne håndtere forskellige følelser. Både forældre og børn kan opleve frustration, vrede, eller måske at blive kede af det i forskellige konfliktfyldte situationer, men netop konflikten giver mulighed for at lære om følelsesmæssig intelligens og selvregulering.Følelser smitter. Jo mere bestemt du som forælder bliver i dit stemmeleje og i dit kropssprog, jo mere bestemt bliver dit barn også - og konflikten vil ofte optrappes. Jo mere rolige vi kan være, jo mere vi viser vores barn, at vi gerne vil samarbejde, jo mere lærer vi vores børn netop at kunne bevare ...


Annonce

... roen og samarbejde om at finde en løsning, som er god for alle. Ingen behøver at komme derud, hvor de bliver såret.4) Kommunikation og problemløsningKonflikter er en måde at øve kommunikation og problemløsning. Når vi forældre udtrykker os klart og respektfuldt i konflikter, så lærer barnet også at udtrykke sig klart og respektfuldt. Når vi lytter til vores barn, anerkender, at barnet har lyst til noget andet end os, så lærer vores barn at lytte til andre.Når vi via dialog finder løsninger, som tilgodeser både vores barn og os voksne, så lærer vi vores barn, at man netop via dialog kan finde løsninger, der gavner alle parter. Alt sammen er værdifuldt for børns sociale interaktioner senere i livet. 5) Styrkelse af forældre-barn-forholdetKonflikter, der håndteres på en respektfuld og kærlig måde kan styrke forholdet mellem barn og forældre.Når vi som forældre viser empati, når vi lytter til og støtter barnet - også i konfliktens øjeblik - så opbygges der tilld og tryghed. Det er med til at skabe et miljø, hvor vores barn føler sig elsket og værdsat, selv når der er uenigheder eller udfordringer. Det viser vores barn, at barnet kan regne med os, selv i svære situationer, og det skaber fundamentet for en sund og kærlig relation.  Det er naturligvis vigtigt at nævne, at vi som forældre også kan lære rigtig meget af de konflikter, som vi har med vores børn. Konflikter kan også være med til at skabe en positiv og berigende forældrerolle. Når vi står overfor konflikter med vores barn, så har vi mulighed for at reflektere over vores reaktioner og følelser, vi kan få en dybere forståelse for vores barn og øve os i at se verden gennem barnets øjne, og vi kan f.eks. også lære os lidt fleksibilitet og tilpasning, så vi bliver bedre til at justere os ind i forhold til vores barns behov.Det er også vigtigt at nævne, at konflikter altid skal håndteres på en respektfuld og støttende måde. Voldelige (fysiske eller psykiske) konflikter kan have meget alvorlige negative konsekvenser for barnets trivsel og udvikling. Hvis konflikter skal være gavnlige for barnets udvikling, så er det nødvendigt, at barnet mødes med en sund og konstruktiv måde at tackle konflikter på.Denne artikel er lavet, fordi vi nogle gange lige skal huske på, at hvis vi håndterer konflikterne rigtigt, så er der noget godt i at have konflikter, også selvom det er hårdt:)Bedste hilsnerHelenAnnoncer

Sponsorerede artikler

De gode playlister – hvad kan god musik gøre for dit barn?

Hvorfor skal dit barn høre musik?
Sang og musik kan fungere som en kilde til sproglig- og motorisk læring, kreativitet og glæde hos dit barn. Der findes mange former for børnemusik deriblandt musik med fokus på bevægelse, leg og læring, men også sange som hjælper din lille til at slappe af ...

Læs mere herSvartidsbarometer

Aktuel svartid

Annoncer

Gratis nyhedsbrev

med nye præmier hver måned

Din e-mail adresse bliver hos os. Nyhedsbrevet udsendes ca. 1 gang om ugen. Læs mere.


Annonce

Læs mere om Helens bog om børn og opdragelse, som giver dig praktiske råd til alt det, der er så svært.

Det siger medlemmerne ...

Kære Helen

Tusind tusind tak for dine mange professionelle og anvendelige svar. De har været os til rigtig stor gavn og hjulpet til at stå på egne ben.

Tak for denne brevkasse, som er fantastisk

Hilsen Theas mor og far


Annonce