Annonce

Annonce

Færre kram i børnehaven, hvis man ikke har en yndlingsvoksen


18. september 2019


Hvert femte barn i alderen 5-7 år oplever, at de ikk​e får kram af de voksne i børnehaven. Det viser en ny undersøgelse lavet af Børns Vilkår. Undersøgelsen viser også, at det især er børn, som ikke har en yndlingsvoksen blandt personalet, der mangler kram i hverdagen. Samtidig fortæller hvert fjerde barn, at der ikke er nogen af de voksne, som er gode til at trøste.Børns Vilkår har netop udgivet rapporten "Tryg tilknytning i dagtilbud", som bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 560 børnehavebørn i 48 dagtilbud. Der er lavet 18 kvalitative interviews fra seks dagtilbud.Rapporten undersøger børnehavebørns muligheder for at skabe tryg tilknytning til en voksen i børnehaven. En tryg tilknytning er en forudsætning for, at et barn kan trives, være nysgerrigt og undersøgende, og tryg tilknytning har betydning for barnets udvikling af følelsesmæssige, sociale, sproglige og kognitive kompetencer.Rapporten stiller skarpt på børns oplevelser af deres relationer til dagtilbudspersonalet og den er bygget op omkring fire dimensioner: Nære relationer, fysisk støtte, emotionel støtte og risiko for utryghed. Rapporten bygger på en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse blandt børn i alderen 5-7 år, der gik i dagtilbud i vinteren 2018 og foråret 2019.Nøgletal fra rapporten:Hvert fjerde barn har ikke en yndlingsvoksen74 procent af børnene svarer, at de har en yndlingsvoksen i børnehaven. En yndlingsvoksen betyder en voksen, som de bedst kan lide. 12 procent svarer, at de ikke har en yndlingsvoksen, 14 procent svarer, at de ikke ved, om de har en yndlingsvoksen. Rapporten viser også, at flere piger end drenge har en yndlingsvoksen - 82 procent af pigerne og 68 procent af drengene.6 ud af 10 børn har oplevet at blive skældt ud i børnehaven13 procent af børnene fortæller, at de tit får skæld ud. 1 ud af 5 børn svarer, at de bliver bange eller forskrækkede, når de får skæld ud. Dobbelt så mange drenge (16 procent) som piger (8 procent) oplever, at de ofte får skæld ud af en voksen i børnehaven.Flere børn oplever "timeouts". Flere børn fortæller, at de voksne bruger timeout. Det betyder, at børn der overtræder børnehavens kodeks for god opførsel, kan blive sendt væk fra resten af gruppen. Børnene fortæller, at timeouts er ubehagelige, og at de helst vil undgå dem.Hvert femte barn oplever ikke at få kram65 procent af børnene fortæller, at de får kram af ...


Annonce

... en voksen i børnehaven. 21 procent oplever, at de ikke får kram af en voksen, og 14 procent svarer "ved ikke". Der er forskel på piger og drenge - 25 procent af drengene oplever ikke at få kram af personalet, hvor 16 procent af pigerne oplever ikke at blive krammet.Hvert fjerde barn oplever ikke, af der er nogen blandt de voksne i dagtilbuddet, som er gode til at trøste3 ud af 4 børn svarer, at der er en voksen i børnehaven, som er god til at trøste, mens 1 ud af 4 børn ikke oplever dette.Børnene fortæller, at trøst handler om, at de voksne tager sig tid og giver fysisk omsorg f.eks. at blive taget på skødet eller få et kram. Børnene giver udtryk for, at voksne, der er gode til at trøste, er opmærksomme, tilstede og at de reagerer hurtigt, hvis et barn f.eks. falder og slår sig.75 procent af børnene har prøvet at savne deres forældre, og 2 ud af 3 børn svarer, at de bliver trøstet af en voksen, når de savner deres forældre.Børnene hjælper sig selv og hinanden, når de voksne ikke er tilgængeligeFlere børn fortæller i den kvalitative analys om situationer, hvor der ikke er en voksen i nærheden til at reagere og hjælpe - det kan f.eks. være ved drilleri, ved konflikter, eller ved behov for trøst. Det går på tværs af børnenes fortællinger, at de hjælper hinanden, når der ikke er en tilgængelig voksen, f.eks. når personalet er til pause.Børn, der oplever at blive mødt af en voksen i børnehaven, er gladere for at gå der75 procent af børnene oplever, at en voksen i børnehaven er glad for at se dem, når de kommer om morgenen. 8 procent af børnene oplever ikke, at en voksen er glad for at se dem, og 17 procent svarer "ved ikke". Rapporten viser, af 87 procent af de børn, der oplever at blive mødt af en glad voksen om morgenen kan lide at gå i børnehave - hvor dette kun gælder 70 procent af de børn, der ikke oplever at blive mødt af en glad voksen om morgenen.Børn, der har en yndlingsvoksen, oplever i højere grad at blive inddraget i dagens program i børnehaven67 procent af de børn, der har en voksen, som de særligt godt kan lide, oplever også, at de får fortalt, hvad der skal ske i løbet af dagen. Det samme gælder 53 procent af børnene uden en yndlingsvoksen. Du kan læse mere, og du finder rapporten "Tryg tilknytning i dagtilbud" her.Helen Lyng HansenAnnoncer

Sponsorerede artikler

Gogsig barfodssko - De første og eneste sko dit barn behøver

Har du nogensinde tænkt over, at næsten alle børn bliver født platfodet? De fleste børn lærer faktisk bedst at gå, når de går på bare fødder.

Den bedste måde at styrke deres svang, sener og muskler i foden er gennem denne naturlige tilgang.
Det var bland andet den indsigt, der ...

Læs mere herSvartidsbarometer

Aktuel svartid

Annoncer

Gratis nyhedsbrev

med nye præmier hver måned

Din e-mail adresse bliver hos os. Nyhedsbrevet udsendes ca. 1 gang om ugen. Læs mere.


Annonce

Læs mere om Helens bog om gråd og trøst, som er en guldgrube af information til desperate forældre.

Det siger medlemmerne ...

Kære Helen

Tusind tak for dit svar ang. vores datter. Jeg tror virkelig, at du ramte plet med dit svar!

Mor til sensitiv pige på 4 måneder


Annonce