Annonce

Annonce

Howard Gardners 7 intelligenser


3. september 2014


I 1980´erne kom den amerikanske psykolog og professo​r Howard Gardner med et nyt syn på intelliens og en ny beskrivelse af måden, børn lærer på. Traditionelt har man ofte fokuseret på evnen til at skrive, læse og regne, når man har talt om intelligens, men for Howard Gardner var intelligens meget mere end det. I følge Howard Gardner, så indeholder vi alle 7 forskellige intelligenser: "Den logisk matematiske intelligens", "Den sproglige intelligens", "Den musikalske intelligens", "Den rumeligt visuelle intelligens", "Den kropslige intelligens", "Den personlige intelligens" og "Den sociale intelligens". Disse intelligenser arbejder sammen, det vil sige, at vi har og bruger flere af dem på samme tid, og de komplementerer hinanden. Hvis man f.eks. er danser, så er det vigtigt, at man både besidder en stærk musikalsk intelligens, hvor man forstår musikken - og en social intelligens, som gør at man kan inspirere og følelsesmæssigt bevæge publikum. Man skal også have en kropslig intelligens, der giver smidigheden og koordinationsevnen til at udføre bevægelserne. Howard Gardners teori er blandt andet blevet kritiseret for ikke at kunne dokumenteres og måles. Det er dog en fin beskrivelse af, hvorfor børn er så forskellige, som de er, og lærer forskelligt. Der er senere hen kommer to intelligenser mere på, så der i visse sammehænge tales om 9 forskellige intelligenser. Min artikel i dag, er dog en kort gennemgang af de 7 intelligenser, og hvordan de ofte viser sig hos børn.Logisk-matematisk intelligens:Hvis dit barn er logisk-matematisk intelligent, så interesserer det sig for detaljen og studerer til bunds. Det er f.eks. det barn, som ofte sidder og vender og drejer hvert eneste stykke legetøj igen og igen. Barnet elsker at eksperimentere, det udforsker mønstre, spørger og undrer sig over forskellige begivenheder, det tænker en del over tingene. Større børn kan f.eks. stille spørgsmål om årsag-virkning "hvad sker der hvis?". Barnet kan måske godt lide at bygge puslespil eller få små opgaver, som det skal regne ud.Sproglig intelligens:Hvis dit barn er sproligt intelligent, så er det rigtig god til at tale og bruge sine ord. Barnet har et stort ordforråd og fortæller gerne. Det sprogligt intelligente barn vil elske fortællinger og historier og digter gerne selv. Barnet vil elske at lege med sproget, sproglyde, forskellige rim og remser. Større børn er rigtig gode til at skrive. Det større barn vil også være rigtig god til at bruge sproget, når det ønsker noget bestemt, det er god til at komme med forklaringer og det vil rigtig gerne deltage i diskussioner i familien, elsker, hvis I kan debatere forskellige emner. Barnet vil være glad for bøger - elsker at få læst højt og elsker også at læse selv. Barnet vil have glæde af gode skriveredskaber og kan have glæde af en dagbog.Musikalsk intelligens:Det musikalske intelligente barn har en stor evne til at opfatte musik - skelne lyde, udtrykke rytme, og melodier. Dit barn vil ofte gå og synge eller nynne for sig selv. Det kan have svært ved at sidde stille, når det hører musik, det begynder at rokke, klapper, slår rytmen i bordet eller lignende. Barnet vil ofte selv opfordre til, at I skal synge og har ikke noget imod at synge for. Barnet kan også være følsom overfor lyde, der ikke er rytmiske og som omgivelserne laver - det er støj for barnet. Barnet vil elske at I nynner, synger, fløjter, klapper sammen. Og vil have stor glæde af at få lov til at spille et musikinstrument eller f.eks. gå til kor eller sang.Rummeligt visuel intelligens:Det rummeligt-visuelle intelligente barn vil have en god evne til at fornemme farver, former, linjer - det rum I eller barnet befinder sig i, og hvordan ting forholder sig til hinanden. Barnet kan være rigtig god til at ...


Annonce

... genkende ting "her har vi været før" og kan være rigtig god til at beskrive steder, hvor I har været. Når barnet f.eks. genfortæller for bedsteforældre, kan barnet beskrive "når man kom ind af døren, så var der ..." og helt malerisk fortælle, hvordan rummet var indrettet osv. Den der lytter vil næsten føle, at de var der selv. Barnet vil tænke meget i form og billeder. Det vil elske at tegne og male, det vil elske at bygge med lego, magnetbaner og andet, hvor barnet har en følele af at være med til at opfinde og skabe. Barnet vil også ofte være glad for labyrinter.Kropslig intelligens:Det kropsligt intelligente barn vil helst røre ved ting, afprøve ting. Barnet finder løsninger ved at prøve sig frem og har svært ved at sidde stille. Dit barn virker hele tiden meget aktivt og livlig. Barnet lærer bedst, når det er i bevægelse. Barnet har en god evne til at koordinere sine bevægelser. Det har god balance, stor styrke, fleksiblitet og hurtighed. Barnet klatrer, kravler, kryber, hopper, danser, løber. Det elsker fysisk bevægelse og har brug for at flytte på sig ofte - også når det skal lære. Banete vil ofte elske at gå til forskellige sportsgrene, det vil elske fysiske lege og mange af disse børn elsker også drama og skuespil. Det er sjovt at spille forskellige roller, klæde sig ud og optræde, danse eller lignende.Personlig intelligens:Personlig intelligens opdeles ofte i interpersonel og intrapersonel intelligens:Det interpersonelle er evnen til at opfatte sindsstemninger. Barnet har en udtalt evne til at aflæse andres ansigtsudtryk og mimik, andres stemmeføring osv. Og vil ofte reagere kraftigt på, hvis nogen signalerer noget andet, end de de verbalt giver udtryk for. Barnet vil ofte være rigtig god til at mægle i forskellige situationer. Det er god til at organisere og styre en leg, hvor flere skal lege sammen, fordi det forstår de andre børn og kan løse konflikter. Barnet har ofte mange venner og det nyder at feste og være en del af forskellige sociale sammenkomster, som familiefester, børnefødselsdage osv.Det intrapersonelle er barnets selvindsigt. Det er at kende sine styrker og begrænsninger. Barnet kender sig selv godt nok til at vide, hvornår det f.eks. skal sige noget og hvornår det skal være stille, afventende. Barnet har også en god fornemmelse af sit eget temperament, sine egne følelser - om barnet er vred, ked af det, sur. Barnet har ofte en høj grad af selvværd og udviser en stærk personlighed. Barnet kan virke meget drømmende og kan have mange idéer. Og barnet søger ofte tid alene. Det er rart for barnet med privatliv og nogle gange være stille, planlægge, tanke op.  Disse børn elsker ofte hemmelige steder, en hule i haven eller lignende, hvor de kan være sig selv, ligesom de ofte har mange selvstyrende projekter igang.Social intelligens:Det socialt intelligente barn er rigtig god til at samarbejde og har en god evne til at have det godt med andre. Dette hænger sammen med det intrapersonelle, barnets selvindsigt - at barnet kender sig selv og andre godt nok til at kunne vurdere, hvordan man fælles får det bedste ud af en given situation. Barnet har en evne til at få andre til at føle sig værdsat, respekteret, bekræftet, opmuntret. Barnet nyder at være sammen med andre mennesker og har ofte mange venner. Det større barn går ofte til mange forskellige aktiviteter i fritiden. Barnet har det rigtig godt med fællesskaber og nyder at løse forskellige opgaver netop ved gruppearbejde. Jeg håber du har fundet ovenstående interessant. Har du lyst til selv at tage en test, for at se hvor du selv ligger, så har jeg fundet en test på DR´s hjemmeside her:.God fornøjelse, Kærlig hilsenHelenAnnoncer

Sponsorerede artikler

Vent ikke til din baby har fået rød numse

- brug Olívy fra første bleskift

Hud der konstant udsættes for fugt, varme, friktion og syre fra urin og afføring, bliver nemt rød og irriteret. Det gør ondt på barnet, og kan påvirke den helt basale trivsel - herunder søvn og spisemønster. Med Olívy baby care – diaper change kan du ...

Læs mere herSvartidsbarometer

Aktuel svartid

Annoncer

Gratis nyhedsbrev

med nye præmier hver måned

Din e-mail adresse bliver hos os. Nyhedsbrevet udsendes ca. 1 gang om ugen. Læs mere.


Annonce

Læs mere om Helens bog om gråd og trøst, som er en guldgrube af information til desperate forældre.

Det siger medlemmerne ...

Kære Helen.

1000 tak for dit svar. Jeg blev meget glad for at læse dine kommentarer vedr. min "dårlige samvittighed" over at have sendt Caroline i vuggestue da hun blev storesøster. Det lettede virkeligt.

Carolines mor


Annonce