Annonce

Annonce

Hvilken type forældre er du?


6. februar 2013

Hvordan opdrager du bedst dit barn? Hvordan møder du d​it barn? Hvilken rollemodel vil du gerne være? Sætter du grænser eller lader du dit barn bestemme? Møder du dit barn ligeværdigt eller ved du som voksen bedst? Hvordan lærer du dit barn at løse eventuelle konflikter? Hvor meget kræver du af dit barn?

Der er mange måder at være forældre på og måske har du tænkt over, hvilken type forældre du er – eller måske har du ikke … I dag kommer en artikel om forskellige måde at være forældre på – jeg giver dig 10 forskellige typer - hvilken type forældre er du?

Autoritære forældre

De autoritære forældre lægger vægt på myndighed og kontrol. De har klare forventninger til hvordan barnet skal opføre sig og hvis barnet ikke gør, som det har fået besked på, så falder der en straf. Det kan f.eks. være at sige: ”Hvis du ikke spiser din aftensmad, så må du gå sulten i seng”. Når disse forældre sætter regler op, så bliver det ofte ikke diskuteret eller forklaret, tingene er som de er, fordi den voksne ved bedst. Det forventes at barnet følger reglerne og gør som den voksne siger, uden at stille spørgsmål og uden at klage sig. Børn af autoritære forældre mister ofte respekten for deres forældre.

Eftergivende forældre

De eftergivende forældre stiller få krav til barnet og lader deres børn få lov til det meste. Der er rigtig meget inkonsekvens, det har ingen nævneværdig konsekvens, hvis barnet bryder regler. Disse forældre er ofte varme og åbne, de lytter til børnene og ser ofte barnets behov, men der sættes ikke rigtig nogen grænser. Det kan f.eks. være at sige ”nej, nej, nej … jamen så gør det da …”, fordi det giver ro og alle er glade. Børn af eftergivende forældre vil ofte være mindre selvstændige, de vil være udforskende og de vil ofte mangle selvbeherskelse.

Myndige forældre

Myndige forældre sætter klare grænser for deres børns opførsel. De forklarer, hvorfor det er nødvendigt med regler og de forklarer, hvorfor reglerne er, som de er. De stiller krav til deres børn, men det er krav, der passer til barnets alder og den udvikling barnet går igennem – de er således realistiske omkring, hvad der forventes af barnet. De ser og anerkender deres barn, lytter til hvad barnet vil, de indgår i dialog og finder en løsning, som tilgodeser begge parter. Hvis ting er nødt til at som den voksne siger, så viser den voksne stadig barnet, at det er forståeligt at barnet vil noget andet, barnet anerkendes og forklares, hvorfor tingene er nødt til at være som den voksne siger. Børn af myndige forældre viser ofte stor selvstændighed og selvbeherskelse og de er glade og tilfredse. De er vokset op med, at der er visse regler og de ved, hvorfor reglerne er der. De er mødt ligeværdigt af deres forældre og de stoler på deres forældre. De føler naturligt lyst til at gøre, som deres forældre siger, fordi de forstår og har tillid til, at forældrene vil dem det bedste.

Overbærende forældre

Overbærende forældre elsker deres børn så højt, at de ikke vil risikere at gøre dem kede af det, ved at opsætte regler og grænser. Disse børn får ofte rigtig mange materielle goder, de får meget sjældent 'nej', får lov til at gå til de fritidsaktiviteter de vil, får lov til at vælge legekammerater, hvem de vil til fødselsdag hos, hvem der skal til fødselsdag hos dem. Disse forældre er egentlig lidt ligeglade med, hvad børnene synes om dem, bare børnene er glade. Børnene får mange materielle ting, men meget lidt følelsesmæssig støtte og der er ofte meget lille interaktion mellem barn og forældre. Børn af overbærende forældre vil ofte have humørsvingninger, de vil have lavt selvværd, de vil kunne virke umodne og vil have svært ved at indgå i sociale sammenhænge.

Empatisk forældre

De empatiske forældre giver deres børn evnen til at leve sig ind i og forstå andres følelser. Når barnet har det svært, så hjælpes barnet med at sætte ord på sine følelser og barnet bliver på den måde bevidst om, hvordan det selv har det, og hvorfor det reagerer som det gør. Barnet hjælpes også til forstå, hvordan det påvirker andre., - at andre kan blive kede af det eller blive vrede over noget barnet gør. Empatiske forældre kan godt blive vrede på barnet, når det overskrider grænser, men de empatiske forældre bærer ikke nag og siger også undskyld til barnet, hvis de overreagerer i en bestemt situation. Børn af empatiske forældre vil ofte ...


Annonce

... opleve at deres følelser tages alvorligt og at det er okay at begå fejl, hvis man er bevidst om det og siger undskyld.


Curling forældre

Curling forældre ”fejer vejen foran barnet” for at sikre at barnet hele tiden har det godt og bedst muligt. Det er vigtigt for disse forældre at barnet deltager i mange forskellige aktiviteter og forældrene kører barnet til det hele. Tidsplanen er ofte stram og der ydes en stor service for børnene, for at dagen, ugen kan hænge sammen. Det er således forældrene der smører madpakke, tjekker skoleskemaet for at følge op på om barnet har lavet alle lektier, pakker skoletasken, idrætstøjet, kører barnet til og fra skole. Der stilles ofte ikke krav til disse børn, alt gøres af deres forældre. Børn af curling forældre har ofte ikke respekt for andre børn og voksne, barnet er ikke vant til at tage ansvar og tage selvstændige beslutninger.

Helikopter forældre

Helikopter forældre er forældre, der cirkler rundt omkring barnet og griber ind overfor andre børn og voksne, der giver barnet modstand. Det kan være børn der bryder ind i køen til rutsjebanen, det kan være klasselæren, der giver barnet dårlig karakterer, det kan være fodboldtræneren, der vælger at give et andet barnet plads på holdet – når helikopterforældre oplever dette, så griber de ind og de ”ordner tingene” for barnet. Børn af helikopterforældre bliver uselvstændige og har svært ved at klare sig uden deres forældre. Børnene lærer ikke at stå på egne ben og lærer ikke at tackle forskellige situationer, forskellig modstand, fordi deres forældre gør alt for dem. Disse børn har ofte også svært ved at give slip på deres forældre.

Spejlende forældre 

Spejlende forældre forsøger at spejle barnets tanker og følelser. Det betyder meget for disse forældre at vide, hvad barnet tænker og mener, og de stiller spørgsmål som ”Hvad føler du?”, ”Hvad gør det ved dig?”, ”Hvad tænker du om det?”. Dette gør at barnet føler sig lyttet til og føler at dets mening har værdi. Disse forældre kan på samme måde også forklare barnet, hvad det gør ved dem, hvordan de selv har det ”vil du høre, hvad jeg tænker om det?” og på den måde mødes barnet ofte meget lige. Nogle gange kan disse forældre dog have svært ved at sætte grænser, for det er svært at sige nej, hvis barnet giver udtryk for gerne at ville noget, eller hvis barnet er god til at forklare, hvorfor noget bestemt er vigtigt for barnet. Børn af spejlende forældre er ofte gode til at sætte ord på deres tanker og følelser, og de er gode til at forklare, hvorfor noget er vigtigt for dem.

Ambitiøse forældre

Ambitiøse forældre er ambitiøse på deres børns vegne. Det er ofte ressourcestærke forældre, der presser deres børn til at yde noget ekstra og de har store forventninger til deres børn. De har svært ved at acceptere at deres barn ikke er perfekt til alt. De kan have svært ved at vurdere om deres barn nu reelt er den bedste til det barnet laver – i deres øjne, er deres barn perfekt og der er ingen grænser for, hvad deres barn vil kunne opnå. Børn af ambitiøse forældre kan godt få stress af de krav og forventninger, der er til dem. De kan føle at de ikke er gode nok, de kan få mindreværd på grund af et for stort pres fra forældrenes side.

Ikke tilstedeværende forældre

De ikke tilstedeværende forældre har deres fokus på materielle ting og deres arbejde. De har travlt i hverdagen og  også travlt, når de holder ferie – de tager ofte på ferie uden børnene eller bruger ferien på at ombygge hus. Tager familien på fælles ferie, så er det ofte på et resort, hvor der er mulighed for børnepasning og underholdning. De er ofte optaget af at tale i telefon, når børnene hentes. Måltiderne ved middagsbordet foregår samtidig med at tv kører, computer, smart phone osv. tjekkes. Hvis børnene siger ”jeg keder mig!”, så er svaret ofte ”det kan ikke passe, du har jo din Wii”. Børn af ikke tilstedeværende forældre mangler nærvær og lærer ingen værdier derhjemme. Det giver risiko for dårlig indflydelse fra personer, der kan misbruge barnets behov for kontakt.

De 10 forældretyper jeg nævner her er naturligt stærkt forenklede, da det hjælper til at fremme forståelsen. Du kan være en bestemt type, men du kan også være sammensat af flere typer. Du kan også godt ændre type, hvis du er bevidst om hvem du er …

Kærlig hilsen

Helen :)


Annoncer

Sponsorerede artikler

Giv dit barn den bedste start!

Giv dit barn den bedste start med D-vitamindråber og mælkesyrebakterier

Vi ved allesammen, at et barns første leveår har en enorm betydning for barnets udvikling både fysisk og psykisk. Ansvaret er derfor stort, når det kommer til at sørge for, at de kære små får lige præcis det, der ...

Læs mere herSvartidsbarometer

Aktuel svartid

Annoncer

Gratis nyhedsbrev

med nye præmier hver måned

Din e-mail adresse bliver hos os. Nyhedsbrevet udsendes ca. 1 gang om ugen. Læs mere.


Annonce

Læs mere om Helens babydagbog som er en praktisk og lækker kalender smækfyldt med konkret information og gode idéer.

Det siger medlemmerne ...

Kære Helen

Selvom jeg kun har sendt dig to spørgsmål, så kan jeg allerede mærke glæden og roen ved at jeg kan skrive til dig.

Tusind tak!
Hilsen mor til dreng på 7 måneder


Annonce