Annonce

Annoncørbetalt Indhold Direkte

Annoncørbetalt Indhold Direkte er artikler og billeder, der er leveret direkte og uredigeret af annoncøren selv. Netsundhedsplejerske.dk er således ikke involveret i udviklingen af indholdet. Se flere.

Hvad er misbrug: 15 overraskende typer af afhængighed

Misbrug er ikke bare stoffer og alkohol - Læs videre for at se de overraskende typer afhængighed der også findes.

Har du, eller en du holder af, brug for hjælp til at komme ud af misbrug eller afhængighed, så læs videre her eller tag kontakt til dit nærmeste misbrugscenter.

Hvad er misbrug?

For at forstå at dagligdags ting kan blive til misbrug, er det vigtigt at vide hvad misbrug rent faktisk er.

Misbrug er gentagende adfærd, som medfører fysisk, psykisk og/eller social skade.

Herudover kan følgende være tilstede:

- trang til “stoffet”
- svært ved at kontrollere forbruget
- abstinenssymptomer
- fortsat brug trods erkendelse af skadevirkninger
- overdreven prioritering og tidsforbrug på “stoffet”
- toleransudvikling

Alle typer af adfærd og stoffer der kan indtages, kan man principielt udvikle et afhængighedsforhold til.

Hvilke typer misbrug findes?

Foruden de almindeligt kendte misbrugsformer som alkoholisme, narkomani, pillemisbrug og ludomani, findes en lang række af mere eller mindre kendte typer af misbrug. Måske vil disse overraske dig?

1. Kærlighedsafhængig
Betegnelsen forholds- eller kærlighedsafhængig er ikke blot et stærkt og tillidsfuldt kærlighedsforhold mellem to mennesker. Rollerne er i stedet uligevægtige, idet den ene part i forholdet, ofte vil være følelsesmæssig utilgængelig på baggrund af egne problemer. Den, som elsker for meget, higer efter at tilfredsstille den anden. Personen som er kærlighedsafhængig, vil ofte være styret af frygt. Det kan være frygt for at blive forladt eller afvist. Man opsøger derfor mænd eller kvinder, der har brug for én, i håbet om at frygten forsvinder. Man lukker dermed ned for sig selv for at elske den anden så højt man overhovedet kan, så vedkommende ikke forlader dig. De dybereliggende følelser der ligger bag denne frygt, forsvinder aldrig med mindre man giver sig selv lov til at mærke dem og hele dem. Dette kan man få professionel hjælp til.

2. Sexafhængig
At være sexafhængig er en tilstand, hvor tanker og fantasier om sex og generel seksuel aktivitet fylder så meget i dit liv, at det går ud over din hverdag, dit samliv, dit job og dine relationer. Når man er sexafhængig, er man så optaget af at få det næste "fix", at man er villig til at tilsidesætte mange af dagligdagens forpligtelser. Sexafhængighed er en tilstand, der kan få store personlige konsekvenser for den afhængige, og ofte vil behandling være nødvendigt for at bryde med afhængigheden og for at genvinde kontrollen i sit liv.

3. Arbejdsnarkoman
En arbejdsnarkoman er en person, der er afhængig af sit arbejde. De centrerer deres liv omkring deres arbejde, og tilsidesætter andre ting, såsom familie, sociale og personlige anliggender. Deres manglende evne til at afkoble fra arbejdet, udsætter dem derfor for en helbredsmæssig risiko, der kan udmunde i stress og angst. Til trods for denne risiko, arbejder vedkommende stadigvæk.

4. Træningsafhængig (sportudøvelse)
At være træningsafhængig er kendetegnet ved, at træning bliver overdreven og tvangspræget. Træningsafhængighed kan derfor medføre skader grundet overtræning. Trods smerter og træthed, forhindrer det ikke vedkommende i at fortsætte sin træning. Selvom en træningsafhængig ønsker at nedsætte sin aktivitet, kan dette opleves som en umulig opgave, fordi træningen har overtaget kontrollen i hverdagen. For den afhængige, er træningen ofte en erstatning for at håndtere andre psykiske eller mentale lidelser, der måtte være.

5. Shopaholic
Shopaholic - på dansk kaldet ‘købemani’ - er en manisk trang til at spendere penge. Shopaholic er det mest kendte udtryk, for den afhængighed, som er forbundet med en uimodståelig trang til at bruge penge. Hvis man lider af købemani/shopaholic, har man mistet kontrollen over sit købsadfærd. Årsagen til at man bliver afhængig, af købe materielle ting, ligger i den effekt det har på hjernen. Der opstår en glædespåvirkning som de fleste genkender, når man eksempelvis køber noget ønsket. Denne følelse opstår ved frigivelsen af endorfiner og dopamin, som bliver brugt af hjernens naturlige belønningssystem.

6. Facebook (og andre sociale medier)
Hvis du er afhængig af sociale medier vil det have taget så meget overhånd, at du går glip af andre ting i dit liv, fordi du skal være på de sociale medier. Der findes to måder at være afhængig af sociale medier på: Du kan være afhængig af sociale medier, ligesom du er afhængig af din bil for at komme på arbejde om morgenen. Du kan også være afhængig på den måde, at det kommer til at forstyrre de andre ting, du også gerne vil i dit liv, såsom arbejde, uddannelse og sociale aktiviteter. Derudover vil du blive stresset, hvis du ikke hele tiden er aktiv på de sociale medier. Den sidste form for afhængig er den alvorlige.

7. Internetafhængig
Denne form for afhængighed er tæt-forbundet med computerafhængighed og TV-narkoman, og handler om et overdrevent tidsforbrug på at surfe på internettet, spille online spil, chatte med andre mennesker, se videoer på Youtube eller lignende. Symptomer på internetafhængighed er overdrevent tidsforbrug på internettet, træthed (grundet manglende søvn) og manglende evne til at fungere i sociale sammenhænge, eksempelvis på arbejdet, i skolen eller i sit forhold.

8. TV-narkoman
Ligesom ovenstående, er en TV-narkoman, en person med stor eller overdreven forkærlighed for at se TV. Dette i en sådan grad, at det går ud over arbejdslivet og dagligdagen og med tiden kan det skabe sociale problemer.

9. Håndarbejdsnarkoman
Denne afhængighed kan sidestilles med arbejdsnarkomani. Forskellen er dog, at her udføres arbejdet mere fysisk med hænderne, frem for på et kontor foran en computerskærm. Der kan være tale om en form for blandingsmisbrug. Her er man altså afhængig af håndarbejde i en sådan grad, at det går ud over ens gængse dagligdag.

10. Renlighed (OCD)
OCD karakteriseres ved at være tvangstanker. Dette er altså tanker, personen selv skaber oppe i hovedet i en sådan grad, at det påvirker måden hvorpå personen gennemfører sin daglige rutiner. Dette kan eksempelvis også forekomme omkring renlighed. Her er en person helt besat af, at skulle holde hjemmet rent - fordi vedkommende er overbevist om, at hvis der ikke er rent, kan der ske grusomme ting. Hvis man lider af OCD, kan man få psykiatrisk hjælp til at håndtere og konfrontere dette.

11. Samlemani
Samlemani - også kendt som ‘compulsive hoarding - er en tvangspræget lidelse, hvor vedkommende har svært ved at gemme og anskaffe sig ting i en sådan grad, at det medfører væsentlige sociale, økonomiske, praktiske og/eller sundhedsmæssige problemer.

12. Prostitution
Nogle prostitutionskunder har svært ved at afholde sig fra købesex, når de først er indgået i det. Der opstår altså en form for afhængighed hos den enkelte person, der benytter sig af prostitution. De fleste udvikler en dårlig samvittighedsfølelse, og vil af den grund gerne stoppe, men føler ikke at de kan - altså, at de er blevet afhængige. Dét at købe sex er blevet voldsomt vanedannende for personen, hvilket går ud over deres økonomiske situation og psykiske velbefindende.

13. Spilafhængighed (computer)
Læs ovenstående felt om at være internetafhængig.

14. Overspisning og andre typer spiseforstyrrelser
Når man har en spiseforstyrrelse, er man sygeligt optaget af sin vægt. Det kan føre til alvorlige forstyrrelser i sine spisevaner og anden adfærd. Spiseforstyrrelser omfatter anoreksi, bulimi og sygelig overspisning. Forholdet mellem sygelig overspisning og anoreksi/bulimi er uklart. Overspisning kan ses som en del af den samme lidelse, hvor de forskellige tilstande repræsenterer forskellige faser af samme lidelse. Men overspisning kan også være en selvstændig tilstand.

15. Tobak
Du kan også blive afhængig af tobak. Dette skyldes, at i tobak findes stoffet nikotin. Hjernens belønningssystem får et kick af nikotinen, når man ryger. Hjernen er vild med nikotin, fordi det frigiver stoffet dopamin, som er et glædesstof. Det er det samme stof, der frigives, når vi spiser god mad og chokolade, når vi lykkes eller griner og har det sjovt. Når systemet får nikotin, sker der en kemisk tilfredsstillelse, hvor hjernens belønningssystem bliver snydt, så man tror, man har gjort noget godt og behageligt. Hjernen vil langsomt blive biologisk afhængig af nikotinen, fordi der kræves mere og mere for at frigive dopamin. Det bliver derfor svært for hjernen at holde et normalt niveau af behag og glæde, hvis ikke man ryger sine cigaretter.

Hvad er psykisk afhængighed?

Psykisk afhængighed er en stærk trang til at opnå den psykiske effekt, man får, når man indtager rusmidlet, eksempelvis at man føler sig afslappet eller opstemt. Dette er en procesafhængighed, og kommer blandt andet til udtryk i ovenstående eksempel på en afhængighed af tobak. Fysisk afhængighed er derimod i form af abstinenser og er et udtryk for, at kroppen har vænnet sig til at få rusmidlet, hvilket opstår hos alkoholikere eller narkomaner, når de ikke indtager alkohol eller narko.

Hvad er stoffer?

Rusmiddel er en fællesbetegnelse for stoffer, man kan indtage for at ændre, sløve eller påvirke sin psykiske tilstand. Det er altså en form for kemisk afhængighed. Det kan eksempelvis være alkohol, cigaretter eller stoffer. Der findes både lovlige og ulovlige rusmidler. De lovlige rusmidler er eksempelvis nikotin (cigaretter), koffein (kaffe, cola) eller alkohol (øl, vin, spiritus). Det kan også være beroligende medicin, ordineret af en læge. Man må dog ikke give eller sælge lægeordineret medicin videre til andre. Ulovlige rusmidler er derimod heroin, kokain eller hash.

Få hjælp mod misbrug og afhængighed

Oplever du fysiske eller psykiske abstinenser og har du brug for at tale med en professionel omkring din adfærd og dens skadelige virkning på dit liv? Tag kontakt til dit nærmeste misbrugscenter og få hjælp med det samme.

Læs mere om misbrugsbehandling: Sådan kommer du ud af misbrug.


Annonce