Annonce

Annoncørbetalt Indhold Direkte

Annoncørbetalt Indhold Direkte er artikler og billeder, der er leveret direkte og uredigeret af annoncøren selv. Netsundhedsplejerske.dk er således ikke involveret i udviklingen af indholdet. Se flere.

Sådan kommer man ud af misbrug

Hvad vil det sige at være misbruger og hvordan bliver man fri af sin afhængighed?

For at komme ud af et misbrug er man først nødt til at erkende det. Men for at erkende et misbrug, må man vide hvad det er. Mange af os har nemlig et billede af hvad misbrug og en misbruger er, som slet ikke stemmer overens med virkeligheden.

Hvordan kommer man ud af et misbrug?

Ved du allerede nu at du har et misbrug, så er det vigtigt at du får hjælp.
Tal gerne med din læge og eventuelt dine pårørende, så du kan få støtte til at blive rask. Du kan også kontakte dit nærmeste misbrugscenter direkte, og komme i misbrugsbehandling med det samme.

Det er forskelligt fra person til person, hvorledes man bedst muligt kommer ud af et misbrug. Der findes ikke to mennesker der har fuldstændig identiske forløb ud af et misbrug. De fleste misbrugere gennemløber dog som regel nedenstående fem faser på deres vej ud af et misbrug:

1. Før-overvejelse - Her tænker man ikke, at man har et problem med stoffer, eller man overvejer ikke at ændre på det.
2. Overvejelse - Det der kendetegner denne fase er den ambivalente følelse. Det ene øjeblik synes man stoffer er et problem, og det næste øjeblik gør man ikke. Fordele og ulemper opvejes ved at ændre på indtagelsen af rusmidler, og man svinger mellem troen på om forandring er mulig eller ej.
3. Beslutning - Her erkender man, at man har et problem med rusmidler og beslutter sig for at blive stoffri. Her starter man ud med at forsøge at nedsætte stofmisbruget på egen hånd eller søger information om misbrugsbehandling.
4. Handling - Her ved man hvad der skal til, for at ændre sit stofmisbrug og får det igangsat. Perioderne uden misbrug bliver længere. I denne fase er tilbagefald normalt. Dette sker faktisk for de fleste i processen mod varig stoffrihed.
5. Vedligeholdelse - Nu ved man hvad der skal til for at ændre sit stofmisbrug og fastholder dette. Perioderne uden misbrug bliver længere og tilbagefald er igen normalt i processen mod total stoffrihed.

Hvad betyder misbrug?

Ifølge Socialstyrelsens vidensportal defineres et misbrug som “adfærd, der er kendetegnet ved et brugsmønster af rusmiddel eller lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller social skade”. Det defineres ligeledes som “Et forbrug, der afstedkommer klart påviselige sociale problemer, men som ikke opfylder mindst tre kriterier for afhængighed (se nedenfor). Hvad der defineres som sociale problemer, og hvad der betinger disse problemer, er i vid udstrækning kulturelt og politisk bestemt.”

Hvad er stofmisbrug?
Ifølge Socialstyrelsen er de gængse tegn på misbrug et forbrug af rusmidler, der skaber sociale, psykiske og/eller fysiske problemer for brugeren. Det er med andre ord konsekvenser af et forbrug af stoffer, og ikke udelukkende stoffet eller stofbrugeren i sig selv, der afgør, om en borger har et stofmisbrug.

Hvad er stoffer?
Rusmiddel er en fællesbetegnelse for stoffer, man kan indtage for at ændre, sløve eller påvirke sin psykiske tilstand. Det kan fx være alkohol, cigaretter eller stoffer. Der findes både lovlige og ulovlige rusmidler. De lovlige rusmidler er eksempelvis nikotin (cigaretter), koffein (kaffe, cola) eller alkohol (øl, vin, spiritus). Det kan også være beroligende medicin, ordineret af en læge. Man må dog ikke give eller sælge lægeordineret medicin videre til andre. Ulovlige rusmidler er derimod heroin, kokain eller hash.

Hvornår er man misbruger?

Når brugen af rusmidlet giver problemer for helbredet og hverdagslivet, er det gået fra at være brug til misbrug. Men overgangen er flydende, og det kan være svært at vide hvornår man er misbruger.

Forskellen på misbrug og afhængighed

Afhængighed og misbrug er tæt relaterede. Afhængighed henviser til et adfærdsmønster, som bliver til en vane og kan have negative følger, både fysiske og sociale. Misbrug har at gøre med afhængighed af et stof, som ændrer på kroppens kemiske sammensætning. Graden af afhængighed og misbrug kan være forskellig fra person til person, men der er nogle fælles faktorer.

Hvad er afhængighed?
Ved afhængighed forstås, at en person har udviklet en så kraftig og dominerende trang til et rusmiddel, at hyppigt indtag bliver nødvendigt og styrende for den daglige tilværelse.
Afhængigheden har både en fysisk og en psykisk dimension - læs med nedenfor:

Hvad er fysisk afhængighed?
En afhængighed er fysisk, når personen udvikler en kraftig trang eller egentlige abstinenssymptomer, såsom koldsved, kvalme, svimmelhed, hovedpine, søvnløshed, feber, rysten, kramper hvis ikke pågældende indtager – eller indtager for små mængder – det stof som har forårsaget afhængigheden. Alkoholabstinenser kan i øvrigt være så kraftige at især de krampeanfald der kan komme, kan være livsfarlige.

Hvad er psykisk afhængighed?
En afhængighed er psykisk, når personen opnår en følelse af glæde, tilfredsstillelse eller velvære ved at indtage et rusmiddel, men omvendt oplever tilværelsen som værende trist og deprimerende uden. Ofte kan den psykiske trang til rusmidlet være så kraftig at den afhængige person slet ikke kan fokusere på andet end rusmidlet, før vedkommende indtager dette.

Hvad er symptomerne på afhængighed?

Mennesker er forskellige, og reagerer derfor forskelligt på brug af rusmidler. Det er vigtigt at huske, at enkeltpersoner kan udvise træk på stofmisbrug uden at have det, og modsat - andre kan misbruge narkotiske stoffer uden at udvise de typiske træk. Afhængighed beskrives som et syndrom, der udvikles ved længere tids brug af et stof. Det centrale træk ved syndromet er en stærk indre drift mod at bruge rusmidlet, som kommer til udtryk ved en nedsat kontrol over forbruget. Mulige symptomer på afhængighed:

- stærk fysisk og psykisk trang til stoffet
- abstinenser
- påvirkede relationer til pårørende
- undgåelsesadfærd og løgne
- irritabilitet, depression, angst

Hvorfor bliver man afhængig?

Der er generel enighed om, at risikoen for at udvikle stofafhængighed er betinget af både psykologiske, neurobiologiske og sociale forhold, som kan fremme tilbøjeligheden til afhængighed. Mange stoffer, såsom alkohol, gør, at personen får en følelse af munterhed, velbehag, afslappethed og følelse af tilfredshed - hvilket kan føre til afhængighed, da vedkommende ønsker samme ‘rus’ eller følelse igen gentagne gange.

Kan man komme ud af misbrug uden hjælp?

Hvis man har udviklet et misbrug kan det være svært (eller direkte umuligt) selv at holde op igen. Når man har erkendt sit misbrug og eventuelt styrer sin adfærd overfor stofferne, så er den underliggende årsag til misbruget der stadig. Det vil derfor I de fleste tilfælde kræve professionel hjælp/professionel behandling at komme helt ud af misbrug, eksempelvis på et behandlingscenter.


Annonce