Annonce

Annoncørbetalt Indhold Direkte

Annoncørbetalt Indhold Direkte er artikler og billeder, der er leveret direkte og uredigeret af annoncøren selv. Netsundhedsplejerske.dk er således ikke involveret i udviklingen af indholdet. Se flere.

Hvornår er man ludoman?

At lide af spilletrang er en kompleks form for misbrug, som kan være meget svær at komme ud af. Har du eller din pårørende et spilleproblem? Tag ludomani testen og se hvordan du kan få gratis hjælp.

Hvornår er man ludoman?

Organisationen WHO har opstillet tre kriterier, der afgør hvornår man er ludoman. Det første kriterium indebærer manglende kontrol over omfanget af pengespil. Her har vedkommende altså mistet kontrollen over, hvor mange penge og hvor meget tid, man bruger udelukkende på at spille. Spillerens tanker er optaget af spil, og man har svært ved at være til stede i nuet. Det andet kriterium er, at spillet bliver vigtigere end dagligdagens forpligtelser og aktiviteter. Dette betyder, at vedkommende forsømmer forpligtelser på grund af spillet, og prioriteterne ændrer sig til udelukkende at spille, frem for at være sammen med sine pårørende eller deltage i fritidsaktiviteter. Det tredje kriterium er at man fortsætter sit spil, selvom man er klar over de negative konsekvenser det har. Så selvom vedkommende godt kan se, at spillet har tydelige negative konsekvenser for sin økonomi og i sin familie, så fortsættes spilleriet alligevel. Kort sagt er man ludoman, når man er blevet afhængig af spil i en sådan grad, at det har tydelige negative økonomiske, familiære og sociale konsekvenser – uden at man er i stand til at stoppe eller reducere sit spil på egen hånd, men derimod har brug for behandling.

Hvad er ludomani?

WHO definerer ludomani som “hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, der dominerer en persons liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser.” Altså er man ludoman, når man spiller online spil, eksempelvis på danske spil, og ikke kan formå at stoppe eller reducere spilleriet - og det går udover sociale, arbejds- og familiemæssige forhold.

Er ludomani en sygdom?

Ludomani, som også kaldes spilleafhængighed, er en anerkendt psykisk lidelse. På den måde kan man altså godt karakterisere det som en “sygdom”, hvor sindet er belastet. Reaktionerne kan omvendt vise sig som fysiske bivirkninger, når man ikke spiller.

Hvorfor bliver man ludoman og hvordan bliver man ludoman?

Der kan være flere grunde til, at nogle udvikler ludomani. Forskningen peger på, at både biologiske, psykologiske og sociale faktorer kan have indflydelse på, at man udvikler ludomani. Lidelsen kan dog ikke sidestilles med, at spille meget computerspil - men adskiller sig ved at være pengespil, såsom sportsbetting, kasinospil eller spilleautomater. På den måde plantes der altid et håb i den der spiller, hvilket får vedkommende til at fortsætte, indtil der ikke er mere at komme efter.
Uanset hvordan ludomani udvikler sig, er der mulighed for at få rådgivning i form af ludomani behandling.

Hvem bliver ludoman?

Årsagerne til ludomani er som oftest grundet enten arvelige forhold, sociale forhold, individuelle forhold og/eller ydre påvirkninger. En årsag kan således være, at man arver afhængigheden fra sine forældre eller andre i familien. Det kan også være, at der er flere i den samme sociale relation som en selv, der lider af ludomani, lige såvel som at det kan være individuelle faktorer, såsom at man prøver at flygte fra en depression eller søger spænding, der udløser spilleafhængigheden. Samtidig hermed kan det være grundet kognitive fejlslutninger, at man udvikler afhængighed af spil, idet de egentlige vinderchancer overvurderes eksempelvis grundet ydre påvirkninger i form af markedsføringen af spil. I øvrigt ses der en større tendens til at udvikle ludomani hvis man er en enspænder, der altid spiller alene. Dette skyldes, at der ikke er nogen pårørende til at stoppe vedkommende, hvis det skulle ske at tage overhånd.

Hvordan hjælper man en ludoman?

Ludomani behandling baseres på kognitiv adfærdsterapi, hvilket betyder, at behandlingen baserer sig på viden om, hvad der virker i forhold til ludomani. Kognitiv adfærdsterapi har vist sig at have den bedste effekt i behandlingen af ludomani. Her arbejdes der med: Behandlingsønsker og -motivation, samt adfærdsmønstre og højrisikosituationer. Derudover kigger man på tankemønstre om spil og følelser forbundet med spil, for at forstå hvad der får personen til at spille. Ydermere arbejdes der med forebyggelse af tilbagefald, så vedkommende ikke ender i en spilleafhængighed igen.

Hvor mange ludomaner er der i Danmark?

Det skønnes, at cirka 10.000 personer i Danmark årligt lider af ludomani. I år 2020 var cirka 48% af ludomaner unge under 25 år. I 2009 var tallet 7%. Det antages desuden, at der i år 2016 var omtrent 31.600 unge med en risikabel spilleadfærd og dermed en tendens til at udvikle problemer med pengespil. Derudover er cirka 88% mænd.

Hvad kan jeg selv gøre?

Her er 5 gode råd mod spilafhængighed:

1. Tilmeld dig til ROFUS (Register over frivilligt udelukkede spillere).
2. Tag dig selv i at tænke på spil - fokuser i stedet på konsekvenserne af spillene.
3. Gør det besværligt at spille. Undgå fx at have penge på dig, fjern interenet eller computer fra hjemmet og gør det svært for dig at hæve penge.
4. Brug din tid på noget andet. Lav forpligtende aftaler med andre og undgå at have kalenderen tom.
5. Opsøg andre positive aktiviteter der giver lykkefølelse (motion, venner, naturen).

Hvordan stopper man ludomani?

Alle spilleproblemer bunder i noget personligt og der er ikke to spilafhængige som ligner hinanden. Derfor er det vigtigt at få lagt en plan for behandling, som tager højde for alle de individuelle forskelle.

Læs mere om misbrugsbehandling: Sådan kommer du ud af misbrug.


Annonce