Annonce

Annoncørbetalt Indhold Direkte

Annoncørbetalt Indhold Direkte er artikler og billeder, der er leveret direkte og uredigeret af annoncøren selv. Netsundhedsplejerske.dk er således ikke involveret i udviklingen af indholdet. Se flere.

Lav din fremtidsfuldmagt allerede i dag

Vi kan leve vores sundeste liv, mentalt og fysisk, og alligevel kan vi ikke være sikre på, hvordan morgendagen ser ud. Og det er da ikke den mest opløftende melding, men den gode nyhed er, at du har mulighed for at tage kontrol over visse dele til trods for dette. Du kan investere i en særlig form for juridisk forsikring, som hjælper dig og dine nærmeste, hvis du en dag ikke kan varetage egne interesser.

Har du hørt om fremtidsfuldmagter?

Nogle kan være i tvivl om, hvad forskellen på en almindelig fuldmagt og en fremtidsfuldmagt er. Og med god grund, for det er de færreste, der har kendskab til den slags juridiske dokumenter, med mindre man selv eller nogen nær én har gjort brug af dem.

En fremtidsfuldmagt og en fuldmagt adskiller sig fra hinanden ved at fuldmagten træder i kraft fra det tidspunkt, den underskrives. Fremtidsfuldmagten træder først og kun i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan tage vare på sig selv. Denne vurdering foretages af en læge - typisk på foranledning af fuldmagtsgivers nærmeste pårørende.

Når du laver en fremtidsfuldmagt, indsætter du nogle bestemmelser omkring, hvad du ønsker der skal ske, hvis du en dag har brug for at andre varetager dine interesser og handler på dine vegne. Det kan f.eks. være, hvis du bliver ramt af demens eller andre lignende aldersrelaterede sygdomme. De bestemmelser, der kan laves i fremtidsfuldmagter er også mere vidtgående og kan samtidig afgrænses mere detaljeret, end dem i almindelige fuldmagter.

Hvorfor skal jeg lave en fremtidsfuldmagt?

Vi lever længere og aldersrelaterede sygdomme vil blive mere udbredt end tidligere. Dette gælder ikke mindst demens. På mange måder fungerer fremtidsfuldmagten som en juridisk forsikring. En forsikring, du tegner mens du er frisk i hovedet. Forhåbentligt får du aldrig brug for den, men hvis du gør, er den guld værd.

Du skal lave en fremtidsfuldmagt, fordi den ikke bare giver dine nærmeste mulighed for at tage sig af dig, men også sikrer dine ønsker ift. hvordan din formue og aktiver skal forvaltes, hvis du ikke selv kan gøre det.

Derudover kan en fremtidsfuldmagt stå mellem dig og total umyndiggørelse. Umyndiggørelse og værgemål er sjældent i nogens interesse, for slet ikke at tale om vedkommende, der umyndiggøres.

Hvornår træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Fremtidsfuldmagter træder kun og først i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke er i stand til at tage hånd om sig selv og egne interesser. Det betyder, hvis vedkommende af en eller anden grund ikke evner eller kan overskue almindelige opgaver i hverdagen. Det kan eksempelvis være at få mad, holde boligen, komme i bad og andre lignende opgaver. Det er dog vigtigt at påpege, at det er en læge, der skal vurdere, hvorvidt fremtidsfuldmagten bør træde i kraft. Der skal således være tungtvejende årsager til at igangsætte fremtidsfuldmagten, da det i sagens natur er en alvorlig situation.

Hvem kan lave en fremtidsfuldmagt?

Alle personer over 18 år kan lave en fremtidsfuldmagt, såfremt de er ved deres fulde fem, så at sige. Det er også derfor, at man ikke bør vente til demensen er sat ind før der laves en fremtidsfuldmagt - det kan være for sent.

Galleri

Klik for større udgave


Annonce