Annonce

Annonce

Svar: Dagpleje eller Vuggestue - 18 mdr.


14. september 2020

Kategori:
Alder:
18 mdr.

Helen Lyng Hansen, sundhedsplejerske

Hej med dig

Tak for dit brev og alle dine tanker, jeg vil naturligvis gerne give dig lidt tanker med retur - og først lidt om dagpleje og vuggestue :)

Der er rigtig mange overvejelser man skal gøre sig, når man skal vælge dagtilbud til sit barn og der er fordele og ulemper, som man er nødt til at medtænke, når man skal tage den rette beslutning - og nogle gange viser det sig, at det trods alle overvejelser ikke er det rigtige, andre gange viser det sig at være super godt...

I en dagpleje er der ofte mere ro. Det er det samme dagplejer, som tager imod hver dag. Det kan være med til at give tryghed, fordi din dreng ikke skal forholde sig til mange forskellige personer, men naturligt knytter sig til dagplejer, kender ham eller hende. En dagplejer kan være både mand og kvinde.

I en dagpleje er der ikke ret mange børn, hvilket ofte vil give dagplejer mulighed for at tage sig mere af det enkelte barn, og hvis jeres dreng "tæller for to", så vil der kun være 2-3 børn ud over ham. Måske to andre faste børn, så de er tre børn i alt, og så et gæstebarn en gang imellem...

Dagplejer passer normalt børnene i eget hjem, hvilket betyder, at omgivelserne vil være mere hjemlige og for mange derfor også lidt mere trygge. Det betyder også, at hverdagen måske ser lidt mere "hjemlig" ud, så børnene måske deltager i opvask, madlavning, borddækning osv. på en anden måde, end de gør i en institution. At pasningen foregår i dagplejers hjem betyder også, at dagplejers familie ofte også vil være en del af børnenes hverdag. Dagplejer har ofte også en meget lang åbningstid - op til 48 timer om ugen - og det betyder naturligt, at f.eks. ægtefælle eller ældre børn også vil være til stede i hjemmet.

De fleste dagplejere tager i legestue et par gange om ugen, hvor de mødes med andre dagplejere og børn, og hvor den pædagogiske konsulent også kan kikke forbi. Det giver mulighed for nye aktiviteter, mulighed for at børnene møder andre børn og voksne og lærer disse at kende - og hvis dagplejer en dag ikke kan passe, så vil det normalt være en anden dagplejer fra legestuen, som er gæstedagplejer og personen og børnene vil således ikke være helt fremmed for barnet, der skal passes et nyt sted.

Det kræver ikke en pædagogisk uddannelse at blive dagplejer, i stedet deltager dagplejer løbende i kurser, ligesom dagplejen har et pædagogisk tilsyn fra kommunen. Dagplejer er underlagt læreplaner ligesom andre pasningstilbud, så der er bestemte emner, som dagplejer skal arbejde med f.eks. sprog og motorik. Nogle dagplejere er uddannet til at varetage en særlig opgave f.eks. børn som er født for tidligt, eller børn med allergi.

Og man vil ofte anbefale dagpleje til f.eks. for tidligt fødte børn eller børn med særlige behov. Det anbefales, fordi den lille gruppe af børn og den samme voksne skaber et trygt miljø. Samtidig nedsættes risikoen for sygdom, når der ikke er ret mange børn og voksne under samme tag. Det betyder, at der ofte er færre sygedage, når barnet er i dagpleje, og at barnet er forskånet for en del sygdom... Samtidig er der i dagplejen ofte mulighed for at tage særlige hensyn, hvis barnet har brug for dette, ligesom der ofte er mere tid til hvert barn.

Der kan i dagplejen være forskel på børnenes alder og kønssammensætning. Den lille børnegruppe betyder, at børnene kan have vidt forskellig alder og forskellige køn. Det betyder normalt ikke noget og slet ikke med den alder din dreng har nu. Det kan dog få betydning senere hen, hvis han er betydeligt ældre end de to andre børn. Når det så er sagt, så er der også god læring i at få lov til at være "den ældste" og afprøve denne rolle.

Og så omkring vuggestuer.. En vuggestue vil normalt være opdelt i forskellige stuer, hvor der kan være ca. 12 børn og 3 voksne. Af og til er stuerne større eller mindre, der kan være mellem 8-16 børn på en stue, og antallet af voksne vil variere tilsvarende. Antallet af voksne kan dog variere alt efter tidspunkt på dagen, så der vil ikke altid være tre børn per voksen, nogle gange skal én voksen tage sig af flere børn, hvilket naturligt giver mindre nærvær til det enkelte barn.

En eller flere af de voksne vil være pædagogisk uddannet, enten som pædagoger eller f.eks. som pædagogiske assistenter. Og så vil der også være pædagogmedhjælpere, som ikke har pædagogisk udannelse eller erfaring. Det, at der er flere fagligt uddannede personer, betyder, at der ofte arbejdes ud fra et bestemt værdigrundlag, som ofte vil være mere synligt og nedskrevet/formuleret på en måde, som man ikke ser i dagplejen. Mange institutioner har f.eks. en "kostpolitik", "søvnpolitik", "sukkerpolitik" osv.

Det stærke faglige miljø betyder også, at der vil være flere øjne på barnet, hvilket kan være med til at give et mere nuanceret syn på det enkelte barn. Det giver også pædagogerne mulighed for at drøfte, hvordan man bedst hjælper og støtter et barn og lægge handleplaner ud fra dette, hvis det skønnes nødvendigt.

En vuggestue er stabil på den måde, at man altid afleverer barnet samme sted, uanset hvilken voksen, der er på arbejde. Barnets base, stedet hvor barnet kommer ind om morgenen, er ens. En større gruppe voksne kan dog betyde mere uro for barnet, den pædagog, der tog imod barnet om morgenen, er der ikke nødvendigvis om eftermiddagen og den pædagog, som sagde farvel til jer i går, er der ikke nødvendigvis, når I møder ind næste morgen. På sigt lærer barnet naturligt alle voksne at kende, men i starten vil det ofte kræve ekstra tilvænning, fordi barnet ...


Annonce

... skal opbygge relation til flere voksne. Når barnet har lært de voksne at kende, kan det nogle gange være en fordel, fordi barnet jo så kan vælge, hvilken voksen han eller hun helst vil gå til...

Det øgede antal børn giver flere legemuligheder, men det øger også risikoen for sygdom, ligesom støjniveauet vil være højt. Der vil generelt være en del mere uro, fordi flere børn larmer mere end færre børn, men også fordi der vil være mange børn og voksne som kommer og går - børn der skal hentes, afleveres osv. og forældre der således også har deres gang i institutionen. Der er på den måde en del larm og uro og skift dagen igennem.

Og så i forhold til jeres dreng...

Jeg ved fra jeres tidligere breve, at jeres dreng ikke har haft den letteste start. Han blev født dysmatur, han har fået klippet tunge- og læbebånd, har haft mundmotoriske udfordringer, han har astmatiske bronkitis, børneeksem, har haft øreproblemer og har fået lagt dræn - han har haft lidt svært både sprogligt og motorisk, men er dog rigtig godt igang... og i dag fortæller du, at jeres sundhedsplejerske og dagplejepædagogen har sagt, at han er meget sensitiv, og du beskriver ham også selv, som en dreng der har brug for ekstra tryghed og nærhed og som reagerer med voldsom gråd og nærmest angst, når andre børn hviner eller bevæger sig voldsomt...

Alt dette taler for at vælge dagpleje, netop fordi det vil være et lille miljø, som kan han overskue og derved føle sig tryg i - en tryghed som så kan give ham lidt mere mod på det hele. Han vil stadig kunne komme i legestue sammen med dagplejer, så han der møder andre børn og udfordres, men det vil ikke være hver dag og derfor i "doser" som han måske bedre kan kapere og gradvist finde ro og tryghed ved. Samtidig vil det færre antal børn og voksne være godt for hans immunforsvar, så han ikke udsættes for mere sygdom end højst nødvendigt.

Behovet for stimuli, som du nævner, tænker jeg bør kunne ligge i dagpleje-regi. Der kan godt være masser af bøger, som dagplejer læser højt, der kan sagtens være tumlemadrasser, som børnene kan boltre sig på, uden at det bliver for vildt. Der kan godt være en sandkasse, et gyngestativ, en rutsjebane og en cykel i haven, som han kan lege på og med... Da I har fået at vide, at han skal "tælle for to", så giver det også mulighed for at dagplejer kan øve specifikke ting med ham, hvis der er behov for det. Det kan både være motorik- og sproglege, og jeg går ud fra, at når dagplejekonsulenten er inde over og har været med til at anbefale, at han flyttes, så vil han komme til en dagplejer som har naturlig interesse i at hjælpe ham og støtte ham der, hvor han netop har behov for det :)


Helens bog om børn og opdragelse
LÆS OGSÅ: "Helens bog om børn og opdragelse" - tydelige voksne giver trygge børn

Foredrag med Helen

Kom til foredrag med Helen Lyng Hansen

Onsdag 4. nov.: Sådan får du dit barn til at sove, KU.BE

Se flere foredrag med Helen ...


Og det er nok det vigtigste, at I føler at dagplejer rigtig gerne vil ham og er glad for ham - i modsætning til den tidligere dagplejer, som nærmest gav udtryk for, at hun syntes han var irriterende og besværlig... :(

Jeg kan godt forstå, hvis du har det lidt sådan "dagpleje, det har vi prøvet, det fungerede ikke, så nu må vi forsøge vuggestue i stedet", men jeg tænker, at hvis han kan komme i en rigtig god dagpleje og blive set og mødt, som han har behov for, så vil det være rigtig godt for ham. Selvom han har glæde af "store rum og stor stimuli", og også kan have glæde af den faglige sparring, der naturligt er i vuggestuen, så vil han godt kunne risikere at skulle sidde meget alene og kunne være ked af det, uden at der rigtigt er tid til at tage sig af ham og give ham den nærhed, som han har behov for. Du fortæller, at dagplejer har sagt, at han helst vil sidde på skødet, og det er den erfaring du også har hjemme - og det vil der ikke være samme mulighed for i en vuggestue...

Det er dog kun jer forældre, som kan vurdere og mærke efter, hvad der i sidste ende vil være det bedste for jeres dreng. Og det er rigtig godt, at I nu skal besøge den nye dagpleje og der fornemme, hvordan hun er, og hvad hun tænker. I kan også sagtens besøg et par vuggestuer for at få indtryk af disse og for at kunne sammenligne.

Du skal virkelig lytte til din mavefornemmelse. Du skal have en god fornemmelse i maven, både når du træder ind i hjemmet, og når du taler med dagplejer, hører hvad hun fortæller og tænker, og hvordan hun svarer på dine spørgsmål osv. Alle til mødet ved jo godt, at jeres dreng er i en anden dagpleje, hvor det ikke fungerer, og at der skal noget andet til - og derfor skal du have en fornemmelse af, at den nye dagplejer forstår, hvad det handler om, og at du (og jeres dreng) kan være tryg ved hende og hendes måde at håndtere hverdagen på.

Du må meget gerne spørge ind til muligheden for leg og bevægelse i hverdagen, da det er vigtigt for jer, at jeres dreng har mulighed for dette. Spørg også ind til legestuen og aktiviteter derigennem. Du kan også bede om at se udearealer og på den måde få en fornemmelse for stedet og hjemmet. Det vil være rigtig godt, hvis du/I også kan besøge hende, når hun har børn der - fordi det giver et godt indblik i, hvordan hun taler til børnene, og hvordan de taler til hende - og dermed et indblik i, hvordan det er at være der. Det møde I skal have nu kan derfor godt være et indledende møde for jer voksne, det betyder ikke, at du skal tage endelig stilling lige der, det er okay at du også besøger dagplejehjemmet, før I siger endelig ja... :)

Jeg håber, at du kan bruge dette lidt videre, og jeg krydser alt hvad krydses kan, for at I finder et godt sted til jeres dejlige dreng. Glæder mig til at høre fra dig igen og høre hvordan det går, og hvad det hele ender med :)

Med venlig hilsen

Helen Lyng Hansen

sundhedsplejerskeAnnoncer

Produktnyheder

Giv dit barn den bedste start!

Giv dit barn den bedste start med D-vitamindråber og mælkesyrebakterier

Vi ved allesammen, at et barns første leveår har en enorm betydning for barnets udvikling både fysisk og psykisk. Ansvaret er derfor stort, når det kommer til at sørge for, at de kære små får lige præcis det, der ...

Læs mere herLæserne anbefaler disse svar fra Helen Lyng Hansen om diverse:

29. september 2020 | Diverse | 7 mdr.

Tandfrembrud, afviser flaske

Kære Helen Så har jeg brug for dine gode råd igen :-) Min søn på 7,5...

Læs hele brevet og Helens svar


26. september 2020 | Diverse | 15 mdr.

Vuggestuestart - 15 mdr.

Hej Helen. Så har vi brug for dit råd igen:) Denne gang om et ret følsomt...

Læs hele brevet og Helens svar


25. september 2020 | Diverse | 3 mdr.

Tænder - 3 mdr.

Kære Helen, Jeg skriver til dig, idet jeg tror, at min datter på 15 uger er...

Læs hele brevet og Helens svar


28. august 2020 | Diverse | 1 mdr.

Gylp og uro

Hej Helen Først og fremmest tusind tak for dine gode råd ang. vores store...

Læs hele brevet og Helens svar


21. august 2020 | Diverse | 4 mdr.

Fører flaske til ammestrejke og opfølgning på barnevogns kørsel

Kære Helen. Først tak for grundigt og brugbart svar til undertegnede...

Læs hele brevet og Helens svar


Annonce

Viden om børn:

Vaccination

De danske sundhedsmyndigheder anbefaler følgende vaccinationer:

- 3 mdr.: Difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV7-1

- 5 mdr.: Difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2 og PCV7-2

- 12 mdr.: Difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3 og PCV7-3

- 15 mdr.: MFR 1

- 4 år: MFR 2 (pr. 1. april 2008)

- 5 år: Difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination

- 12 år: MFR 2 og til piger HPV 1, 2 og 3

Læs mere i Babylex

Trøske

Trøske er en form for svamp, der ses som en hvidlig belægning i barnets mund. Det er ufarligt men meget ubehageligt for barnet og bør derfor behandles.

Det kan være svært at vurdere hvorvidt der 'bare' er tale om mælkebelægninger i munden, eller om det er svamp. Sidder belægningerne kun på tungen og kan de forholdsvis nemt fjernes med en finger eller en lille skumklud, så er der sandsynligivs tale om mælkebelægninger, men sidder de hvide belægninger også på gummerne, i ganen osv....

Læs mere i Babylex


Svartidsbarometer

Aktuel svartid

Annoncer

Gratis nyhedsbrev

med nye præmier hver måned

Din e-mail adresse bliver hos os. Nyhedsbrevet udsendes ca. 1 gang om ugen. Læs mere.


Annonce


Det siger medlemmerne ...

Kære Helen,

Mange tak for dit gode svar - vi har nu fulgt dine anvisninger og det var en overraskende nem proces - 2 nætter tog det af vænne flasken fra vores datter og nu spiser hun som aldrig før - TUSIND TAK for dit lille skub.

Mange hilsener
Vibeke, mor til pige på 21 måneder


Annonce