Annonce

Annonce

Børn og ordblindhed (Dysleksi)


28. november 2018


I dag kan man i flere medier læse og høre, at​ ordblinde børn hjælpes for sent og ofte for tilfældigt - og det har meget stor betydning for barnets liv og mulighed for uddannelse, at man tester for ordblindhed og støtter barnet så hurtigt som muligt.Men hvad betyder det egentlig at være ordblind? Hvad er tegnene på ordblindhed? Hvornår kan dit barn blive testet? Hvilke rettigheder har du, og hvad kan du som forælder gøre for at hjælpe dit barn? Det handler min artikel om i dag.Ordblindhed - Dysleksi - definitionDefinitionen af ordblindhed kan afhænge af, hvem du spørger. Men i følge Ordblinde/Dysleksiforeningen er der følgende to definitioner:"Ordblindhed, dysleksi, markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bostaver og bogstavfølger til sproglyde. Ordblinde har særlig svært ved ord, som de ikke har set før. Læse- og stavefejlene er ofte i modstrid med almindelige forbindelser mellem bogstav og lyd, fx kulde læst som kunne, og dig skrevet som din.""Dysleksi er én af flere forskellige former for indlæringsvanskeligheder. Det er en specifik sproglig vanskelighed af medfødt oprindelse. Dysleksi er kendetegnet ved vanskeligheder med ordafkodning; disse skyldes sædvanligvis problemer med fonologisk forarbejdning.Disse vanskeligheder med ordafkodning er ofte uventede set i forhold til personens alder og andre kognitive- og indlæringsmæssige færdigheder. Vanskelighederne er ikke et resultat af generelle udviklingsmæssige eller sansemæssige skader. Dysleksi kommer til udtryk i varierende grader af vanskeligheder på forskellige sproglige områder. Ofte omfatter det i tillæg til omfattende vanskeligheder med læsning også vanskeligneder med at tilegne sig i færdigheder i stavning og skrivning".IndlæringsvanskelighedOrdblindhed er en indlæringsvanskelighed - det vil sige, at en ordblind person ofte vil have svært ved at læse, skrive og stave. Barnet kan også have svært ved matematik - hvis der er meget tekst forud for selve løsningen af et regnestykke. Ordblindhed, og de dermed afgrænsende sproglige vanskeligheder, skyldes ofte flere ting. Man ved at det at tale og lære sproglyde hænger sammen med den venstre hjernehalvdel, og man kan hos ordblinde se lavere aktivitet i denne hjernehalvdel - men man ved ikke, om dette er et symptom på ordblindhed eller en følge af ordblindheden. Man ved dog, at der kan findes flere årsager, og man kan ikke lokalisere ordblindhed til et bestemt sted i hjernen.Ordblindhed kan ikke fjernes eller kureres, men ordblinde kan få støtte, og der findes forskellige redskaber, der kan hjælpe barnet i hverdagen, så ordblindheden får så få negative konsekvenser som muligt.Ordblinde børn er lige så kloge og kvikke som alle andre børn. Der er ingen sammenhæng mellem ordblindes læsevanskeligheder og deres generelle færdigheder på andre områder. Og der er heller ikke flere ordblinde børn blandt børn, som har dansk som andet sprog.Test af ordblindhedFra skoleåret 2017/2018 har alle forældre ret til at få deres barn testet. I 2015 kom en national ordblindetest, som i en tidlig alder kan spotte ordblinde elever, så de kan få den hjælp, som de har behov for - for at kunne klare sig lige så godt som deres kammerater i skolen og i det videre uddannelsessystem.De fleste børn testes fra 3. klasse, men mange børn kan godt testes tidligere, og det er vigtigt, at man opdager ordblindhed så tidligt som muilgt, fordi forskningen viser, at man med træning i sproglig opmærksomhed i førskolen kan forebygge læse- og skrivevanskeligheder i de første skoleår. Har man mistanke om ordblindhed, er det derfor vigtigt at teste så tidligt som muligt.Det kræver en vurdering fra Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivning (PPR) i kommunen, at vurdere hvorvidt dit barn har behov for "specialpædagogisk bistand". Som forældre har I lovmæssigt ret til at anmode om at få en vurdering ...


Annonce

... af jeres barn, f.eks. på baggrund af en ordblindetest.Du skal være opmærksom på, at nogle skoler eller kommuner vælger at teste for indlæringsfærdigheder og ikke tester for ordblindhed - og det er ikke samme slags test. Der findes en test, som kan afdække ordblindhed - og det er skolen eller kommunens PPR, som skal teste barnet, ikke en læge.Tegn på at dit barn er ordblind1. Dit barn har svært ved at læse og skrive. Ordblindhed giver fonologisk udfordringer - det vil sige, at dit barn har svært ved at udtale og sætte bogstaver sammen efter lyde.2. Dit barn har en nedsat korttidshukommelse. Et barn der er ordblind vil ofte have svært ved at huske lyde fra gang til gang, netop fordi kortidshukommelsen er nedsat.3. Dit barn vil ofte være bagud i sprolig udvikling - sammenlignet med alderssvarende børn. Dette vil man ofte opdage allerede i 4-5 års alderen, hvor det forventes, at dit barn har et velfungerende sprog.4. Mange ordblinde børn har haft en forsinket sproglig udvikling - mindst halvdelen af børnene har været lang tid om at tale eller har haft problemer med at tale. Nogle børn har en utydeligt eller fejlagtig udtale af lange og ukendte ord.5. Du skal være særligt opmærksom, hvis dit barn kun siger ganske få ord og ikke så gerne siger nye ord, når du læser med barnet og taler om billederne i bøger. Dette gælder også mindre børn på ca. 2 år.6. De fleste børn vil i 3-4 årsalderen være meget talende. De vil lege med sproget og stille rigtig mange spørgsmål. Hvis dit barn i denne alder taler i meget korte og enkle sætninger kan det være et tegn på ordblindhed. Det samme gælder, hvis dit barn har svært ved at høre, om ord rimer, eller om ord lyder ens. 7. Der er andre ordblinde i familien. Ordblindhed er arveligt, så hvis en i familien er ordblind, og barnet viser tegn på det samme, så kan det være en god indikator. Ordblindhed opstår som et kompleks samspil mellem arv og miljø. Man kan arve gener, der disponerer for at blive ordblind, om man bliver det afhænger af de muligheder og forventninger, der er til en.Hvad kan du gøre som forældre, hvis du mistænker, at dit barn er ordblindOplever du, at dit barn har sproglige problemer i 4-5 års alderen, så kontakt talepædagogen/audiologopæden, der er ansat i kommunen. Tal også med børnehaven omkring problemstillingen. Du kan selv kontakte talepædagogen, eller kontakten kan foregå via barnets institution.Oplever du problemer i skolen, så tal med dit barns dansklærer, som efter aftale med skolelederen kan få foretaget en ordblindetest af barnet.Når dit barn er blevet testet, så tal med den testansvarlige person og sørg for at I får lavet en handleplan for, hvordan dit barn videre skal støttes. Planen bør indeholde en udførlig læseplan og en plan for supplerende undervisning - ikke kun her og nu - men en langsigtet plan.Tal med den ansvarlige specialunderviser og få redskaber til, hvordan I også kan hjælpe og støtte jeres barn derhjemme. Det kan være en god idé med en dagbog, som følger barnet mellem hjem og skole, så I derigennem kan notere, hvad I arbejder med og hvordan det går.Hvis dit barn har problemer med at læse, skrive, stave - og ordblindetesten er negativ, så er det vigtigt, at I finder ud af, hvad årsagen til dit barns vanskeligheder så er. IT-rygsækkenIT-rygsækken er et hjælpemiddel til ordblinde børn. Det består af en computer med læse- og skrivestøttende software, som kan gøre det lettere for det enkelte barn at læse og skrive.Programmerne hjælper dit barn med at omsætte bogstsaver til lyd og omvendt. Til IT-rygsækken hører også en scanner - det giver dit barn mulighed for at scanne tekster og få dem omsat til lyd, så dit barn ikke skal læse, men kan høre teksten.Med ønsket om at alle børn får den støtte, som de har behov for :)Bedste hilsnerHelenAnnoncer

Produktnyheder

Giv dit barn den bedste start!

Giv dit barn den bedste start med D-vitamindråber og mælkesyrebakterier

Vi ved allesammen, at et barns første leveår har en enorm betydning for barnets udvikling både fysisk og psykisk. Ansvaret er derfor stort, når det kommer til at sørge for, at de kære små får lige præcis det, der ...

Læs mere herSvartidsbarometer

Aktuel svartid

Annoncer

Gratis nyhedsbrev

med nye præmier hver måned

Din e-mail adresse bliver hos os. Nyhedsbrevet udsendes ca. 1 gang om ugen. Læs mere.


Annonce

Læs mere om Helens bog om børn og opdragelse, som giver dig praktiske råd til alt det, der er så svært.

Det siger medlemmerne ...

Kære Helen.

Tak for kampen i medierne mod ’skrig dig i søvn’ metoden. Den er godt nok sej!

Jeg videresendte dit indlæg fra din egen side til en kollega, som var grædefærdig af tvivl over om hun var en dum og dårlig mor, når hun bare blev ved med at gå ind til sin grædende søn om aftenen. Hun var simpelthen så lettet og følte sig så godt bakket op. Hun havde fået mange ’gode råd’ fra venner og familie, som også havde forsikret hende om at hun både forkælede barnet og gjorde det utrygt (?!?) med sin inkonsekvens og blødsødenhed.

Det er en vigtig, vigtig kamp du kæmper for at få spredt et væsentligt budskab!


Annonce